ACEA: ‘Euro 7 4 tot 10 keer duurder dan begroot’

ACEA, (l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles of European Automobile Manufacturers’ Association) is een brancheorganisatie voor Europese autobouwers, al vertegenwoordigt ACEA tegenwoordig niet meer alle Europese autobouwers. De stem van ACEA wordt echter terecht nog steeds als belangrijk gezien, dus we kunnen niet negeren dat deze organisatie nu nogmaals aan de bel trekt als het om de Euro 7-uitstootnorm gaat.
Volgens de ACEA levert de implementatie van Euro 7 een enorme kostenpost op voor autobouwers, maar daarmee ook voor de consument. Een nieuwe brandstofauto zou er zomaar €2.000 duurder van worden, terwijl de kosten van het geschikt maken voor Euro 7 bij een diesel-vrachtauto zelfs op €12.000 per voertuig zouden uitkomen. Volgens ACEA is dat 4 tot 10 keer hoger dan wat de Europese Commissie zelf uitrekende, namelijk €180-450 voor auto’s en bestelbussen en €2.800 voor vrachtwagens.
De brancheorganisatie wijst er bovendien op dat Europa met Euro 6 al de strengste uitstootnormen ter wereld hanteert. Men wijst er daarnaast op dat autobouwers al enorm investeren in de complete elektrificatie van het wagenpark, wat op termijn immers ook een eis is van de Europese Unie. “De Europese auto-industrie heeft zich toegelegd om de CO2-uitstoot, maar de implemenatatie van Euro 7 is simpelweg niet de juiste manier om dat te doen”, zegt ACEA-directeur Sigrid de Vries. “Het heeft een extreem klein effect voor het milieu, tegen extreem hoge kosten.”
Behalve de genoemde directe kosten zou de implementatie van Euro 7 volgens de Europese organisatie ook indirecte kosten met zich meebrengen, waaronder – saillant detail – hogere brandstofkosten. Dit zou de kosten voor consumenten en bedrijven over de levensduur van het voertuig met nog eens 3,5 procent opdrijven.
Langer schoon
Euro 7 brengt geen al te rigoureuze wijzigingen op het gebied van auto-uitstoot, maar wel significante. Zo worden de nu nog per brandstof gedifferentieerde uitstootnormen gelijkgetrokken op het strengste niveau, wat in het geval van NOx 60 milligram per kilometer betekent. Ook moeten auto’s langer aan die normen blijven voldoen: 10 jaar en 200.000 kilometer in plaats van de helft daarvan. Euro 7 kijkt voor het eerst ook naar de uitstoot die wordt veroorzaakt door banden en remmen, dus elektrische auto’s gaan niet vrijuit. Euronormen gaan niet over de CO2-uitstoot (waar andere normen voor zijn), maar over de uitstoot van schadelijke stoffen als NOx (stikstofoxiden). ‘Euro 7’ zou in 2025 moeten worden ingevoerd voor personenauto’s en bestelbussen, in 2027 gevolgd door vrachtwagens en bussen. De voorgenomen implementatie van Euro 7 levert al langer klachten op, onder meer van bepaalde landen en specifieke automerken en -fabrikanten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Generated by Feedzy