Wereldwijde EV-verkopen: ruim de helft is een SUV

In 2022 werden er wereldwijd zo’n 75 miljoen nieuwe auto’s verkocht en dat is ongeveer een half procent minder dan in 2021. Vooral in Europa en de Verenigde Staten viel het aantal registraties tegen, terwijl in bijvoorbeeld China de verkopen wel toenamen. Kijk je puur naar elektrische auto’s, dan is er wel sprake van zwarte cijfers. En behoorlijke ook: in 2022 werden er 60 procent meer elektrische auto’s verkocht dan in 2021. In totaal waren het er ruim 10 miljoen. In China gaat de elektrificatie het hardst, want daar was in 2022 een vierde van de nieuwe auto’s een elektrische. In Europa is dat een vijfde, in de Verenigde Staten een tiende.
Ook de wereldwijde markt voor SUV’s groeide, en wel met zo’n 3 procent. Let wel: het gaat hier om ‘echte’ SUV’s en cross-overs bij elkaar opgeteld. In totaal was 46 procent van de nieuwe auto’s een SUV en weer 16 procent daarvan was volledig elektrisch. Volgens de cijfers, die het International Energy Agency (IEA) verzamelde, was ruim de helft van de nieuwe EV’s een SUV: 51 procent. Die auto’s komen uit een aanbod van ruim 400 volledig elektrische modellen wereldwijd, waarvan 55 procent een SUV is. In 2020 was nog 37 procent van de EV-verkopen een SUV.
In dat jaar was ook het aandeel van SUV’s in het totale EV-aanbod een stuk kleiner: 40 procent. In twee jaar tijd van 40 naar 55 procent; best een stevige toename. Of die doorzet, is echter nog maar de vraag. Nu de vraag naar EV’s op de grootste automarkten ter wereld rap toeneemt, groeit ook de vraag naar betaalbaardere modellen. Die zijn gebaat bij een kleinere en goedkopere accu en dus bij een lagere luchtweerstand, daar waar SUV’s vaak slecht scoren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Generated by Feedzy