VVN pleit voor snelheidsverlaging van 80 km/h naar 60 km/h op N-wegen

In april vorig jaar opperde Veilig Verkeer Nederland (VVN) al dat de maximumsnelheid op N-wegen omlaag zou moeten. Nu hangt de organisatie er ook een concrete snelheidsverlaging aan. VVN bepleit namelijk een verlaging van de maximumsnelheid op N-wegen van 80 km/h naar 60 km/h.
Volgens Veilig Verkeer Nederland vinden er op provinciale wegen te vaak ongelukken plaats. VVN haalt daarbij cijfers van de politie aan en zegt dat van alle jaarlijkse dodelijke verkeersongevallen 41 procent op 60- en 80-wegen voorkomt. Volgens de organisatie speelt snelheid bij deze ongevallen vaak een rol, maar ook zouden veel N-wegen lang niet altijd optimaal zijn ingericht. VVN is van mening dat bomen die op 60 centimeter afstand van de weg in de berm staan niet passen bij een weg waar je 80 km/h kunt rijden.
Veilig Verkeer Nederland ziet graag dat er meer gehandhaafd wordt op snelheid op N-wegen. “Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor excessieve overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Dit terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80-kilometerwegen. Ook BOA’s zouden ingezet kunnen worden om een grotere subjectieve pakkans te creëren,” aldus VVN.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Generated by Feedzy