Vijf tot tien extra waterstoftankstations door €22 miljoen subsidie

Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er momenteel veertien waterstoftankstations zijn in Nederland, maar dat die lang niet allemaal bereikbaar zijn voor vrachtwagens. Dat maakt het voor ondernemers onaantrekkelijk om te investeren in zwaar vervoer op waterstof, mede doordat dergelijke vrachtwagens of bussen toch al veel duurder zijn dan equivalenten op diesel. Daarom schrijft het ministerie het volgende: “Kern is dat plannen (voor een waterstoftankstation, red.) subsidie krijgen als zowel een tankstation gebouwd wordt, als de bijbehorende vrachtwagens aangeschaft worden.”
Volgens Joris Schouten, woordvoerder van staatssecretaris Heijnen, betekent dat niet dat de met de subsidie te realiseren tankstations slechts voor zwaar vervoer beschikbaar zullen zijn: “Het één sluit het ander niet uit. De bruikbaarheid van een waterstofstation hangt af van minstens drie factoren: de inrichting (die rekening houdt met de draaihoek van vrachtwagens, red.), de grootte van de waterstofreservoirs en de vuldruk.” De eerste twee zijn voor auto’s op waterstof minder van belang, maar voor de vuldruk geldt dat die voor auto’s in de regel hoger moet zijn dan voor vrachtwagens.
Vijf tot tien extra waterstoftankstations
De subsidieregeling moet in 2024 van start gaan. Voor het bedrag van €22 miljoen geldt dat het een eerste kapitaalinjectie is. Of dat bedrag later opgehoogd wordt, moet nog blijken. De aanvankelijke som moet de aanleg van vijf tot tien extra waterstoftankstations stimuleren, met bijgaand twintig tot vijfentwintig nieuwe zware voertuigen op waterstof per station. De subsidie draagt bij aan de ambitie dat per 2040 alle nieuwe vrachtwagens in Nederland uitstootvrij zijn. Bij een gemiddelde gebruiksduur van tien jaar moet dat ertoe leiden dat in 2050 het overgrote deel van de Nederlandse transportsector uitstootvrij opereert.
Onlangs was er op Europees niveau overigens ook nieuws over het vergroten van de hoeveelheid waterstoftankstations.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy