'Kabinetsdoel halvering verkeersslachtoffers onbereikbaar'

Het kabinet heeft zich als doel gesteld om per 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren. In 2019, het laatste jaar voor corona, kwamen 661 mensen in Nederland om het leven in het verkeer. SWOV verwacht in het gunstigste scenario dat dit er in 2030 in totaal 480 zullen zijn, dus nog altijd 72 procent ervan. De prognose voor het aantal ernstig verkeersgewonden laat, in het gunstigste geval nota bene, zelfs een forse stijging zien, van 6.900 in 2019 naar 8.400 in 2030. In het ongunstigste scenario stijgt zowel het aantal verkeersdoden als ernstig gewonden in 2030.
In het onderzoek heeft SWOV met twee scenario’s gerekend. Deze moeten voorspellen hoe de slachtofferaantallen zich tot 2030 ontwikkelen. Het eerste scenario gaat ervan uit dat de trend tijdens de coronajaren, toen minder mensen de weg op gingen waardoor minder slachtoffers vielen, wordt doorgezet. Het tweede, ongunstigste scenario, is een situatie waarbij de verkeersveiligheid zich in de komende jaren weer ontwikkelt zoals vóór de coronacrisis.
Extra maatregelen
Om toch op een gunstigere ontwikkeling uit te komen, kunnen er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Eén ervan is volgens het SWOV is een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km/h. Ook fietsers die een helm dragen en automatische snelheidsbegrenzers op auto’s noemt SWOV als mogelijke maatregelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy