Nieuwe uitstootnormen raken ook elektrische auto's

Om de Euro 7-norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen voor nieuwe voertuigen op de Europese openbare wegen is al veel te doen geweest. Eerder ging het gerucht dat de nieuwe norm zo streng zou zijn, dat verbrandingsmotoren bijkans irrelevant zouden worden. Onlangs werd dat bijgesteld. Sterker: de Euro 7-norm zou voor personenauto’s zelfs helemaal niet strenger worden dan de momenteel nog geldende Euro 6-norm. Dat blijkt nu ten dele waar.
De Europese Commissie heeft nu namelijk zijn voorstel voor de Euro 7-normen neergelegd bij het Europees Parlement. Mocht dat voorstel ongewijzigd worden doorgevoerd, wat op 1 juli 2025 moet gebeuren, dan betekent dat het volgende voor de vanaf die datum geldende uitstootnormen.
Normen voor alle voertuigen voortaan onder één noemer
Ten eerste: de Euro 7-norm zegt vanaf 1 juli 2025 iets over alle personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen. Tot nog toe was er een Euro 6-norm voor auto’s en bedrijfswagens en een Euro 6-norm voor vrachtwagens en bussen.
Strengere meetprocedure
De normen voor de hoeveelheid uitstoot mogen dan nauwelijks strenger worden (daarover lees je iets verderop in dit artikel), de omstandigheden waaronder een voertuig moet voldoen aan die normen worden wel uitgebreid. Eerder waren die beperkt, maar vanaf de invoering van Euro 7 moeten ze zowel op korte als lange ritten en bij zowel warm als koud gehaald kunnen worden – en dat wordt dan ook getest.
Aandrijfvormen gelijk behandeld, dus deels strengere normen
Eerder golden er voor diesel- en benzineauto’s verschillende uitstootnormen. Dat is bij Euro 7 niet meer het geval. Of een auto nu op elektriciteit, waterstof, synthetische brandstoffen, lpg, diesel of benzine draait: de limieten zijn hetzelfde. Daarbij worden ze gelijkgetrokken met de strengste limieten die er al waren. Dat zorgt ervoor dat de eerdere limieten voor benzine- en dieselauto’s deels strenger worden. Nieuwe diesels mogen nu nog 0,08 gram stikstofoxiden uitstoten per kilometer. Dat wordt 0,06 gram – evenveel als benzineauto’s nu. Voor laatstgenoemde wordt de norm voor de koolstofmonoxide-uitstoot dan weer strenger. Die gaat van maximaal 1 gram per kilometer naar 0,5 gram per kilometer om in pas te lopen met de huidige dieselnorm.
Wereldprimeur: fijnstofnormen voor remmen en banden
Verder wil de Europese Commissie limieten stellen aan de fijnstofproductie van banden en remmen. Die bestaan tot op heden nergens ter wereld. Er zou door het doorgaans hogere gewicht van elektrische auto’s meer fijnstof van hun banden komen, waardoor ze op een negatieve invloed hebben op de directe omgeving. In de ogen van Brussel moeten er daarom normen komen, die dus hetzelfde zijn voor alle soorten auto’s. Hetzelfde geldt voor de fijnstofproductie van remmen.
Banden van elektrische auto’s zouden door diens hogere gewicht voor meer fijnstofproductie zorgen.
Ook normen voor levensduur EV-accu’s
Elektrische auto’s moeten straks niet alleen aan normen voor fijnstofproductie voldoen, maar ook aan normen voor de levensduur van de accu. De Europese Commissie ziet dat het consumentenvertrouwen jegens volledig elektrische auto’s enigszins te wensen overlaat. Veel mensen vrezen voor een beperkte levensduur van de accu. Daarom komen er regels voor de minimale levensduur van accu’s.
Betere en langduriger controle uitstoot ‘oudere’ auto’s
Nu geldt nog dat een nieuwe auto vijf jaar en 100.000 kilometer lang aan de norm moet blijven voldoen. Dat wordt opgerekt naar tien jaar en 200.000 kilometer. Er is onvoldoende controle op de huidige eis, vindt de Europese Commissie. Met het oog op het uitbreiden van de norm, moet er dus ook een betere controlemethode komen. Daarvoor wil het orgaan gebruikmaken van de technologieën die tegenwoordig voor handen zijn. Dat betekent dat nieuwe auto’s op den duur extra sensoren krijgen aangemeten. Daarmee moet de uitstoot eenvoudiger meetbaar zijn, ook als een auto al een paar jaar op de weg is.
Of de beschreven normen werkelijkheid worden, is nog even afwachten. Eerst moet het Europees Parlement erover stemmen, en vervolgens moeten ze nog door de Raad van Europa. Zodra ze definitief zijn, lees je het hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy