Duits onderzoek: 'CO2-uitstoot door EV's neemt toe'

Een elektrische auto stoot zelf weliswaar geen CO2 uit, maar of de CO2-uitstoot ervan werkelijk lager ligt dan van een brandstofauto, hangt af van hoe de stroom ervoor opgewekt is. In Duitsland ziet het plaatje er wat dat betreft niet goed uit, concludeert de Karlsruhe Institute of Technology. Sterker zelfs: volledig elektrische auto’s komen volgens onderzoek van het KIT op een CO2-uitstoot uit die hoger ligt dan het gros van de conventioneel aangedreven auto’s. Dat komt door de wijze waarop de Duitsers hun elektriciteit opwekken: dat wordt er niet ‘groener’ op.
Duitsland schaalt stroomopwekking met kerncentrales af en ziet zich ook vanwege het dichtdraaien van de Russische gaskraan genoodzaakt om meer stroom op te wekken met kolencentrales. Het gevolg is dat de elektriciteit die EV’s in gaat al een aardige ‘voetafdruk’ heeft. Volgens het KIT gebruikt een volledig elektrische auto momenteel gemiddeld 23,6 kWh per 100 km. Dat lijkt rijkelijk riant ingeschat, maar het instituut heeft hierbij gerekend van het opwekken tot het werkelijke gebruik door de auto. Onderweg van de centrale naar de accu van de auto vindt er op tal van manieren nog stroomverlies plaats. Het pure gemiddelde verbruik van elektrische auto’s komt volgens het KIT uit op 18,4 kWh per 100 km.
Gerekend met de genoemde 23,6 kWh per 100 km zorgde een elektrische auto in Duitsland in het eerste halfjaar van 2022 voor een CO2-uitstoot van 175 g/km. Volgens het KIT is deze waarde representatief voor een heel jaar, omdat er een koud eerste kwartaal en een warm tweede kwartaal in de berekening zit. De CO2-uitstoot voor elektrische auto’s stijgt de komende tijd volgens het KIT alleen maar verder, door het verder afschalen van kern- en gasenergie, ten gunste van kolenenergie. In 2023 zou volgens de huidige ontwikkelingen de uitstoot op 184 g/km uitkomen. Het sluiten van de kerncentrales in 2024 drijft de uitstoot volgens het KIT in dat jaar op naar 196 g/km. Mocht in dat jaar de gaslevering ook nog een probleem zijn en er 20 procent minder gas binnenkomen dan aanvankelijk de bedoeling was, dan zou de waarde zelfs naar 201 g/km stijgen.
‘Brandstofmotor nog niet uitgespeeld’
Professor Thomas Willner van de Hogeschool van Toegepaste Wetenschappen in Hamburg reageert op het onderzoek met de aanbeveling om sterker in te zetten op schone brandstoffen voor conventioneel aangedreven auto’s. “Terwijl we de CO2-uitstoot eigenlijk onmiddellijk moeten verminderen om de doelstelling van 1,5 graad te halen, leidt e-mobiliteit in plaats daarvan tot een enorme toename van de CO2-uitstoot in vergelijking met de status quo en daarmee tot een nog snellere uitputting van het CO2-budget. De beleidsfocus op e-mobiliteit voorkomt ook dat het bestaande wagenpark, dat voor meer dan 99% op verbrandingsmotoren rijdt, zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt gemaakt.”
Er hoort een belangrijke kanttekening bij het onderzoek van het KIT. Zoals gezegd gaat het hier om de stroommix van Duitsland en die is uiteraard niet illustratief voor alle Europese landen. Uit een onderzoek van Green NCAP bleek eerder dit jaar dat de gemiddelde Europese energiemix wel goed zou zijn voor een lagere CO2-uitstoot door elektrische auto’s dan door brandstofauto’s. De vraag is alleen wel of dat ook nog geldt nu de energiehuishouding in Europa op de schop is gegaan vanwege de oorlog in Oekraïne. Een andere kanttekening is dat er voor de projectie voor de komende jaren uitgegaan wordt van het nu gemeten gemiddelde stroomverbruik van elektrische auto’s. Elektrische auto’s worden echter steeds efficiënter. Green NCAP pleitte er eerder dit jaar al voor dat er vooral ingezet moet worden op een hogere efficiëntie én minder stroomverlies van stroomopwekking tot accu om de elektrische auto ‘schoner’ te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy