Stijging examentarieven CBR voor 2023 relatief mild

Vanaf 1 januari 2023 rekent het CBR nieuwe tarieven voor het doen van praktijk- en theorie-examens voor het halen van het autorijbewijs. Vanaf dan kost het afleggen van een praktijkexamen €125,75 en van een theorie-examen €41. Eerder bedroegen de kosten respectievelijk €122,50 en €37, dus is er sprake van een stijging van gemiddeld 3,1 procent. Het bedrijf-zonder-winstoogmerk geeft weer dat het gaat om kostendekkende tarieven en voelt zich in het kader van de algemene prijsstijgingen genoodzaakt om de prijzen te verhogen.
Daarbij geeft het weer ónder de consumentenprijsindex – de prijsontwikkeling van door huishoudens gekochte goederen en diensten – te zitten. Die bedroeg op het moment van berekenen van de nieuwe tarieven volgens het CBR 6,6 procent. Vorig jaar verhoogde de examinator de prijzen met 5,8 procent. Dat had te maken met de toegenomen kostprijs als gevolg van de coronamaatregelen. Die zijn inmiddels niet meer van kracht: een mogelijke verklaring voor de relatief milde prijsverhoging voor volgend jaar.
Totale kosten
Het via de CBR verkrijgen van een gezondheidsverklaring, wat mensen die examen willen doen sinds 1 november 2017 zelf moeten regelen vooraf aan hun examen, is overigens goedkoper geworden. Dat kost momenteel nog €41,50, maar vanaf volgend jaar €41. Daarmee komt het totaal aan CBR-kosten voor het halen van je autorijbewijs (theorie, praktijk, gezondheidsverklaring) in 2023 uit op €207,75.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy