Auto is meest optimale vervoermiddel in Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in heel Nederland een bereikbaarheidsanalyse losgelaten om op buurtniveau inzicht te geven in welke mate Nederlanders toegang hebben tot voorzieningen en banen. De conclusie is wellicht niet heel verrassend, maar toch zeker interessant. Het PBL concludeert dat inwoners van Nederland met een auto veruit de hoogste bereikbaarheid van voorzieningen en banen hebben. En dat is heus niet alleen in het weekend. Uit de bereikbaarheidsanalyse blijkt dat zelfs in spitsuren de auto de beste toegang tot voorzieningen verschaft. Buiten de spitstijden, dus in de daluren, is die bereikbaarheid nog hoger, concludeert PBL.
Wie volledig aangewezen is op het openbaar vervoer, heeft volgens de bereikbaarheidsanalyse van PBL ‘aanzienlijk’ minder eenvoudig toegang tot voorzieningen. Met name in landelijk gebied of aan de rand van de stad. Bijkomend nadeel van het het openbaar vervoer is dat de bereikbaarheid van vervoer buiten de daluren kleiner wordt, daar er veelal minder treinen, bussen en trams rijden buiten de drukste uren. PBL geeft aan dat de fiets enig soelaas kan bieden om de bereikbaarheid te vergroten, maar dat de ‘fietsbereikbaarheid’ van lokale voorzieningen vaak beperkt is buiten de grote stadscentra.
Om een en ander inzichtelijker te maken, geeft PBL interessante voorbeelden. Volgens het PBL kan dertig procent van de ouderen die in landelijk gebied, in dorpen of in randen van steden wonen binnen een half uur geen ziekenhuis of buitenpolikliniek bereiken als ze geen beschikking tot een auto hebben. 12 procent kan dit zelfs niet binnen 45 minuten, schrijft het Planbureau. Ook jongere Nederlanders die niet met de auto naar school kunnen, hebben hier last van. Zo is 10 procent van de jongeren die in landelijk gebied wonen langer dan dertig minuten op de fiets onderweg naar een VMBO-school en kan 17 procent geen HAVO/VWO-school binnen 30 minuten op de fiets bereiken. Het openbaar vervoer biedt geen soelaas. Bovenstaande zou volgens PBL ook een sterke invloed hebben op de schoolkeuze.
De resultaten van het onderzoek kunnen volgens PBL onder meer bijdragen aan het inzichtelijker maken van bereikbaarheidsproblematiek in ons land. Daarnaast maakt het het effect van bereikbaarheid op participatie in Nederland inzichtelijk en kan het de basis vormen voor debat over mogelijke normen voor minimale bereikbaarheid van voorzieningen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy