Flinke piek in aantal verkeersslachtoffers

Die registratiemethode heet STAR (Smart Traffic Accident Reporting), wordt toegepast sinds 2014 en vloeit voort uit een samenwerking tussen politie, verzekeraars en VIA, een verkeerssoftware-ontwikkelaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verkeersongevalscijfers op basis van politiedata. Uit de onlangs verschenen meest recente cijfers van de STAR blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in 2022 rap toeneemt. Dat nadat er in 2020 en 2021 – om duidelijke redenen – minder slachtoffers vielen.
In de eerste helft van dit jaar vielen er volgens de politiedata 270 verkeersdoden te betreuren en raakten 11.473 mensen bij een ongeval gewond. De meeste slachtoffers daarvan vielen in het tweede kwartaal van het jaar. Q2 2022 schrijft zelfs een record: sinds toepassing van de STAR, 2014 dus, vielen er nog nooit zo veel slachtoffers in het tweede kwart van het jaar. Houden de hoge cijfers aan, dan zouden we aan het einde van dit kalenderjaar zomaar terug bij af kunnen zijn: in 2017, 2018 en 2019 vielen respectievelijk 535, 573 en 556 verkeersdoden volgens de STAR-registratie. In 2020 en 2021 waren het er 513 en 514.
Al jaren niet positief
De verkeersongevalscijfers laten al een aantal jaar geen noemenswaardige daling meer zien. Waar de cijfers sinds de jaren 90 steevast daalden door veiligere wegen en auto’s, vlakte de daling af in de jaren voor de coronaperiode – ondanks dat auto’s nog steeds veiliger worden. Die afvlakking is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toegenomen verkeersdrukte en het populairder worden van e-bikes en smartphones (in het verkeer).
Over de afgelopen 5,5 jaar zijn de meeste verkeersgewonden dan ook fietsers. In die groep zijn mensen met een hogere leeftijd sterk vertegenwoordigd. De meeste doden vallen onder de automobilisten, waarvan een stevig aandeel te vinden is onder jongere bestuurders. Daarnaast is 28 procent van de verkeersslachtoffers tussen de 12 en 24 jaar oud en behoort 64 procent ervan tot de kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en snor- of bromfietsrijders).
Gekeken naar het aantal slachtoffers per provincie, is er met het oog op het nieuws van vorige week iets opvallends aan de hand. Waar toen bleek dat automobilisten in Zuid-Holland het minst vaak de snelheidslimiet overschrijden en die in Flevoland het vaakst, zijn de rollen hier omgedraaid: per 100.000 inwoners vallen er in Zuid-Holland de meeste slachtoffers en in Flevoland de minste. In Zuid-Holland is het aantal slachtoffers 2,6 keer hoger dan in de polder. Mogelijk heeft dat met de bevolkingsdichtheid te maken.

Jaar
Aantal verkeersdoden*

2006
811

2007
791

2008
750

2009
720

2010
640

2011
661

2012
650

2013
570

2014
570

2015
621

2016
629

2017
613

2018
678

2019
661

2020
610

2021
582

* = De cijfers in deze tabel wijken af van de cijfers die we vermelden in de lopende tekst. De cijfers in de lopende tekst zijn van de STAR en gebaseerd op politiedata. De cijfers in de tabel zijn van het CBS en gebaseerd op meerdere datasets, waaronder ook ziekenhuisdata. In de tabel zijn de cijfers van het CBS gebruikt om de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers over een langere periode te kunnen duiden.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy