Plug-inhybrides verliezen terrein in Europa

Uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2022 12 procent minder PHEV’s zijn verkocht in Europa dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij pakken we niet het cijfer van de EU, maar van de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk samen. Ook Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland horen er dus bij. De daling is vooral goed zichtbaar in de grootste markten in die zone, namelijk Frankrijk en Duitsland. Franse autokopers lieten zich 12,5 procent minder vaak verleiden tot een plug-in, in Duitsland is de daling zelfs 15,1 procent.
Ook in Scandinavië lijkt de PHEV definitief te hebben afgedaan. Zweden noteert een daling van 24,6 procent, Denemarken 31,8 procent en in ‘EV-land’ Noorwegen daalden de PHEV-verkopen zelfs met 70 procent.
De reden laat zich raden: autokopers stappen in die landen vaker over op een volledig elektrische auto. In dezelfde uitgebreide Europese regio nam het aantal EV-verkopen met maar liefst 31,6 procent toe. Duitsland (plus 12,5) en Frankrijk (plus 28,7 procent) dragen hier opnieuw fors aan bij.
De landen waarin de PHEV zijn aandeel ziet afnemen, zijn grofweg ook de landen waar elektrisch rijden in het algemeen inmiddels al iets normaler is geworden. Verder naar Oost- en Zuid-Europa zien we het PHEV-aandeel niet zelden juist groeien, wat wellicht te maken heeft met een nog erg gebrekkige laad-infrastructuur en simpelweg gewenning.
Daarnaast speelt de fiscale situatie natuurlijk een rol, wat wellicht verklaart waarom de PHEV in Nederland (bpm) nog steeds in trek is. Met 15.926 exemplaren werden er hier in 2022 tot nu toe 17,6 procent meer stekkerhybrides verkocht dan vorig jaar. Andersom werd in Duitsland juist een belangrijke subsidie geschrapt, wat ongetwijfeld deels de daling verklaart. Ook in België is de PHEV nog aan een kleine opmars bezig, met een plus van 14,9 procent. In absolute aantallen gingen er daar zelfs duidelijk meer plug-ins over de toonbank, met 26.160 stuks.
Zoals altijd moet ook bij dit bericht over verkoopcijfers het thema  ‘tekorten’ worden genoemd. Verkoopcijfers hebben anno 2022 namelijk ook alles te maken met verkrijgbaarheid, en PHEV’s waren en zijn lang niet overal goed te krijgen. Toch tekent zich een duidelijke trend af, in het voordeel van de eveneens lastig verkrijgbare EV’s en in het nadeel van de voor het halen van CO2-doelen eens zo handige PHEV.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy