Bijna 10 procent bedrijven biedt geen optie voor elektrische leaseauto

Uit de dit jaar voor het eerst gepresenteerde Fleet Mobility Monitor van Fleet Support blijkt dat er nog genoeg bedrijven zijn die geen optie bieden om een elektrische leaseauto te rijden. In de Fleet Mobility Monitor zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de mobiliteitsregelingen van 61 grote en middelgrote bedrijven uit 15 verschillende bedrijfstakken. 9 procent van de respondenten geeft aan geen optie te bieden om elektrisch te rijden.
Uit de cijfers blijkt onder meer dat er bij bedrijven met meer dan 750 leaseauto’s in de vloot vaker gekozen wordt voor volledig emissievrije auto’s dan bij bedrijven met kleinere wagenparken. Bij bedrijven met een kleinere leasevloot is het aandeel van benzineauto’s groter dan bij grotere fleetowners. Ondanks dat auto’s met dieselmotoren uit de gratie lijken te raken, biedt 54 procent van de bedrijven nog de optie om voor een dieselauto te kiezen.
Opvallend is de vrijheid die bedrijven bieden wat betreft de tanklocatie. 60 procent van de respondenten geeft aan niet aan te sturen op een bepaalde tanklocatie, wat betekent dat er vaak zat op dure locaties zoals bijvoorbeeld langs de snelweg wordt getankt. Fleet Support geeft aan dat dit op jaarbasis honderden euro extra’s per leaseauto kan kosten, tevens omdat 38 procent van de respondenten ook toestaat duurdere ‘premiumbrandstoffen’ te tanken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Generated by Feedzy