Stellantis stapt uit brancheorganisatie ACEA

Stellantis is met ingang van 2022 geen lid meer van brancheorganisatie European Automobile Manufacturers Association (ACEA), op Europees niveau het equivalent van de RAI Vereniging, waar Stellantis volgens vakblad Automotive Management ook geen lid meer van is.
In een begeleidend schrijven kondigt Stellantis-topman Carlos Tavares een nieuw jaarlijks te organiseren forum aan, dat luistert naar de naam Freedom of Mobility Forum en waarvan de eerste editie begin 2023 moet plaatsvinden. Volgens Stellantis verschuift het zijn aandacht van lobbyen – via belangenbehartiger ACEA dus – liever naar ‘[…] direct contact met burgers en aandeelhouders.’ Met het jaarlijkse open congres wil Stellantis naar eigen zeggen diverse onderwerpen en vraagstukken onder het kopje ‘veilige, betaalbare en duurzame mobiliteit’ aanpakken.
De aankondiging van Stellantis om zijn lidmaatschap van ACEA op te zeggen volgt kort nadat het Europees Parlement een volgende klap gaf op het plan om de verkoop van auto’s met benzine- en dieselmotoren met ingang van 2035 in de Europese Unie niet meer toe te staan. ACEA zegt van mening te zijn dat het goed is dat het Europees Parlement ambitieuze doelstellingen stelt, maar dat het vraagtekens zet bij de haalbaarheid ervan. Volgens de brancheorganisatie zouden problemen in de leveringsketen, de beschikbaarheid van grondstoffen voor elektrische auto’s en de uitrol van een geschikte laadinfrastructuur zorgenkindjes zijn. Mercedes en Volkswagen gaven aan vrij positief tegenover de het op stapel staande verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren te staan, maar Stellantis-CEO Tavares lijkt er minder van gecharmeerd. Begin dit jaar noemde de topman de massale overstap op EV’s een politieke keuze in plaats van een keuze van de industrie. Daarnaast vreest de topman voor gevolgen voor Europese auto- en motorenfabrieken en voor problemen voor toeleveranciers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.