Europees Hof: 'Eigenaren van sjoemeldiesel hebben recht op compensatie'

De uitspraak is afkomstig van Advocaat-Generaal Athanasios Rantos, meldt persbureau Reuters. Rantos stelt dat Europese lidstaten methoden moeten gaan bepalen om de hoogte van de compensatie aan getroffen eigenaren van dieselauto’s te berekenen, om ervoor te zorgen dat het overeenstemt met de daadwerkelijke schade die is geleden. Een Advocaat-Generaal doet nog geen rechterlijke uitspraak, maar doorgaans volgen Europese rechters de adviezen van Advocaten-Generaal wel op. Mocht de rechter het advies van Rantos overnemen, dan wordt het in theorie makkelijker voor eigenaren van ‘sjoemeldiesels’ om een schadevergoeding op te eisen bij de fabrikant.
De Duitse advocaat Claus Goldenstein, die 42.500 gedupeerden van het dieselschandaal bijstaat, bevestigt dat. Volgens hem kunnen fabrikanten in dat geval namelijk niet alleen meer verantwoordelijk worden gehouden voor het opzettelijk gebruiken van sjoemelsoftware, maar ook voor nalatigheid. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer de motoren door een andere fabrikant geleverd zijn, zoals bij Suzuki. Mercedes-Benz reageerde op de uitspraak van de Advocaat-Generaal door te zeggen dat deze niet bindend is en dat de fabrikant de uitspraak van de rechter eerst wil afwachten.
In de zaak draait het om een eigenaar van een C 220 CDI die Mercedes-Benz heeft aangeklaagd wegens het gebruik van sjoemelsoftware in zijn auto. Daarbij gaat het om het EGR-systeem dat alleen opereert binnen bepaalde temperaturen. Als het buiten kouder is, vermindert het systeem de mate van recirculatie, waardoor de auto meer NOx uitstoot. De zaak kwam terecht bij het Europese Hof door de rechtbank van Regensburg, die een prejudiciële vraag indiende. De Duitse rechter had vastgesteld dat er inderdaad sprake is van gesjoemel met de uitstoot, maar vroeg zich af of de gedupeerde het recht heeft om compensatie te krijgen van de fabrikant en zo ja, hoe de hoogte van die compensatie moet worden berekend. Het is nog niet duidelijk wanneer de Europese rechter beslist over de zaak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.