Bumperkleven grootste verkeersergernis

Allianz Direct heeft 1.262 Nederlanders gevraagd een top drie aan te geven van hun grootste ergernissen in het verkeer. Bumperkleven blijkt de grootste irritaties in het verkeer op te leveren. Maar liefst 51 procent van de respondenten ergert zich groen en geel aan automobilisten die te weinig afstand houden. Daarnaast geeft 45 procent van de respondenten aan zich ernstig te storen aan medeweggebruikers die tijdens het rijden met hun smartphone in de weer zijn. Hardrijders kunnen ook op weinig sympathie rekenen. 30 procent van de respondenten noemt ‘snelheidsduivels’ een ergernis en automobilisten die tijdens het rijden afval uit het raam gooien wordt door 25 procent van de respondenten in de top drie gezet. 23 procent van de ondervraagden zet daarnaast mensen die rechts inhalen in de top drie van grootste ergernissen in het verkeer. Maar liefst 20 procent van de ondervraagden heeft automobilisten die met hun smartphone bezig zijn als grootste stoorfactor in het verkeer aangegeven. 18 procent heeft bumperklevers op nummer één gezet.
Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren in het verkeer ongeduldiger zijn dan mensen in hogere leeftijdscategorieën. Zo noemt 15 procent van de 18- tot 34 jarigen files als grootste ergernis in het verkeer. In de leeftijdscategorieën 31 tot 40 jaar en 41 jaar of ouder liggen die percentages op achtereenvolgens 11 en 5 procent. Ook opvallend: vrouwen storen zich meer aan smartphonegebruik dan mannen. 25 procent van de vrouwelijke respondenten geeft namelijk aan dat dit hun grootste ergernis in het verkeer is. Bij mannen ligt dit percentage op 15 procent.
Ook interessant is het feit dat andere weggebruikers over het algemeen als de grootste afleiding worden gezien. 49 procent van de ondervraagden zet het overige verkeer dan ook in hun top 3 van zaken die tijdens het rijden het meest afleiden. Wegwerkzaamheden staat in de top 3 van 34 procent van de ondervraagden. Jongeren laten zich daarnaast vaker afleiden door muziek. 9 procent van de 18- tot 30-jarige zet ‘muziek’ in hun top 3 terwijl slechts 2 procent van de 31-plussers dit doet.
Top 5 afleidingen achter het stuur

Andere weggebruikers (49%)
Wegwerkzaamheden (34%)
Tegemoetkomend verkeer (24%)
Slaperigheid (23%)
Smartphone (22%)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.