Verkeersdrukte dit jaar boven niveau van voor corona

Ondanks dat er in de eerste maanden van dit jaar nog contactbeperkende coronamaatregelen van kracht waren, komt de verkeersdrukte dit jaar naar verwachting boven het niveau van 2019 uit. Dat blijkt uit de trendprognose 2022-2027 die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft gepubliceerd. Volgens het KiM zijn naast de afschaffing van onder meer het thuiswerkadvies de bevolkingsgroei en de aantrekkende economie redenen voor de toenemende verkeersdrukte.
Dit jaar neemt de totale afstand die we in Nederland op het hoofdwegennet afleggen met 16 procent toe. Op het gehele Nederlandse wegennet leggen we met zijn allen dit jaar 12 procent meer kilometers af dan vorig jaar, zo becijfert het KiM. Het totaal afgelegd aantal kilometers op het Nederlandse wegennet zou dit jaar op zo’n 146 miljard kilometer eindigen. Het ziet er ook zeker niet naar uit dat de omvang van het wegverkeer de komende jaren afneemt. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verwacht dat de totale afgelegde afstand op het hoofdwegennet in 2027 zo’n 13 procent hoger is dan in 2019. Tellen we het volledige Nederlandse wegennet mee, dan komt de procentuele groei uit op 7,4 procent. De totale afgelegde afstand op het Nederlandse wegennet zou dan zo’n 153 miljard kilometer bedragen. Het KiM zegt bij deze becijfering rekening gehouden te hebben met een gedragsverandering van de Nederlandse forens. Die zou de komende jaren vaker thuiswerken en een deel ervan zou het openbaar vervoer boven de auto verkiezen.
Het KiM heeft ook een alternatief scenario becijferd waarin het rekening houdt met onzekerheden rond de oorlog in Oekraïne en de invloed ervan op de energieprijzen en de economie. Als de economische groei lager uitvalt dan verwacht en de olieprijzen hoger zijn dan die van de raming in 2022 en 2023. De totale afgelegde afstand op de Nederlandse wegen zou volgens dit scenario in 2027 uitkomen op zo’n 151 miljard kilometer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.