Kabinet komt met strengere regels voor rijlessen

Slechts de helft van de kandidaten slaagt in één keer voor het praktijkrijexamen. Voor honderden rijscholen geldt bovendien dat minder dan drie op de tien leerlingen slaagt. Problemen met rijlessen komen doordat leerlingen vaak te afhankelijk zijn van één rijinstructeur, en er nauwelijks prikkels zijn om leerlingen goed op te leiden. Bovendien ontbreekt het aan toezicht op de branche. Hoewel er voor rijexamens regels zijn, geldt dat niet voor de lessen zelf. Het kabinet volgt daarom het advies dat voormalig SP-leider Emile Roemer vorig jaar deed min of meer op en komt met ingrijpende maatregelen voor rijlessen en rijscholen.
De belangrijkste ingreep is het verplichten van een leerplan. Dat meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur) aan de Kamer. Het leerplan wordt door een nog nader te bepalen organisatie ontwikkeld, en zal in de eerste helft van volgend jaar worden opgeleverd. Naast het verplichte leerplan, komt er ook een leerlingvolgsysteem en een leerportfolio. Dit is bedoeld om de ontwikkelingen van leerlingen beter bij te houden.
Er wordt ook nagedacht over toetsing door een andere rijinstructeur voordat een leerling rijexamen doet. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat werken aan nieuwe eisen voor het examen, en de opleiding tot rijinstructeurs wordt aangepast. Er worden nog andere eisen gesteld aan de rijopleiding. Zo moeten rijinstructeurs verplicht vaardigheden behandelen “die niet betrouwbaar te toetsen zijn in het examen”. Denk daarbij aan sociaal verkeersgedrag, elektrisch rijden en omgaan met stress.
Rijscholen gewaarschuwd
Er volgen consequenties voor rijscholen waarvan weinig leerlingen in één keer slagen voor het examen. Zij krijgen eerst een waarschuwing als ze onder de ondergrens zakken. Uiteindelijk kunnen ze mogelijk maatregelen opgelegd krijgen. Hoe die maatregelen er precies gaan uitzien, is nog niet duidelijk. Hierover praat het CBR met de branchepartijen. Rijscholen met een hoog slagingspercentages kunnen waarschijnlijk juist rekenen op voordelen, zoals meer examencapaciteit voor hun leerlingen.
Harbers geeft toe dat de maatregelen niet alleen miljoenen kosten, maar ook ingrijpend zijn “voor rijscholen, rijinstructeurs, consumenten en uitvoeringsorganisaties”. Daarom wordt het plan stap voor stap ingevoerd, waar steeds eerst wordt teruggeblikt op de invoering van een maatregel, voordat aan een nieuwe wordt begonnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.