Mobiliteitsalliantie roept gemeenten op: ‘Blijf investeren in infrastructuur’

Niet langer bezuinigen op het noodzakelijke beheer en onderhoud van lokale wegen, werk maken van een laadinfrastructuur voor EV’s en het spreiden van mobiliteit in de spits. Dat zijn enkele ideeën die de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, in een negenpuntenplan aan de veertig grootste gemeenten van Nederland presenteert. Het doel? ‘Bereikbare, veilige en leefbare gemeenten voor iedereen’.

De alliantie, waarin onder meer de ANWB, Bovag, KNAC en NS zitten, wil met deze negen punten lokale partijen handvatten bieden voor een ‘slimme aanpak’ op het gebied van mobiliteit. De timing is niet geheel toevallig: na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de gemeenten bezig met de collegevorming, waarin deze punten eventueel meegenomen kunnen worden. Volgens de alliantie is het cruciaal om in mobiliteit te blijven investeren, omdat door de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden de doorstroming en verkeersveiligheid onder druk komen te staan.
In het plan pleit de alliantie onder meer voor het zoveel mogelijk spreiden van mobiliteit tijdens de spits, door flexibele werk- en …

Lees verder…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.