Mobiliteitsalliantie: ‘3 miljard euro extra per jaar nodig tot 2040’

De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen in de mobiliteitssector, roept informateur Mariëtte Hamer in een brief op om bij de formatie van het nieuwe kabinet extra aandacht te besteden aan mobiliteit. Volgens de alliantie is tot 2040 namelijk € 3 miljard per jaar extra nodig op de rijksbegroting om ‘het mobiliteitssysteem van de toekomst’ op poten te zetten.

Onder dat ‘mobiliteitssysteem van de toekomst’ verstaat de Mobiliteitsalliantie meerdere punten, die het eerder al uiteen zette. Daaruit bleek dat de 25 partijen, waaronder de ANWB, Bovag, NS, Vereniging Zakelijke Rijders en de KNAC, pleiten voor een kilometerheffing, de aanpak van knelpunten in het wegennet en het bevorderen van de verkeersveiligheid. Ook ziet men graag dat de overheid investeert in slimme vervoersapps en hubs voor personen- en goederenvervoer bij stadscentra, zodat mensen makkelijker van vervoermiddel over kunnen stappen. Daarnaast moet ook het OV verder opgeschaald …

Lees verder…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *